Hur vet vi om vårt kontor har rätt temperatur?

När Unionen gick ut med restriktioner kring hur temperaturen bör vara på arbetsplatsen, var det många som reagerade. I vilket temperatur presterar du egentligen som bäst och när presterar du som sämst? Och hur upplever våra kroppar egentligen hur varmt, respektive kallt det är?

Det är lätt att glömma att temperaturen på ditt kontor är en del av din arbetsmiljö. Ska man vara krass har du lika mycket rätt att kontrollera den som vilken slags frukt företaget ska köpa in som mellanmål. Ändå har vi dålig koll och temperaturerna varierar rejält i kontorslokaler.

Så vilka restriktioner är det som gäller kring inomhustemperatur? Vintertid bör temperaturen inomhus ligga mellan 20-24 grader, medans på sommaren bör den vara kring 20-26. Avviker gradantalet från dess regel, bör klimatet undersökas närmre. Risker kan uppstå om det blir för kallt eller varmt i arbetsmiljön.

Överstiger temperaturen 26 grader däremot, ökar risken för minskad koncentration och uppmärksamhet. Även omdömet får sig en törn vilket leder till sämre prestation och produktivitet. Att inte ha kontroll på temperaturen i sin kontorslokal kan på sikt innebära ökat riskbeteende där olycksfall kan förekomma. Särskilt på arbetsplatser där det kräver att du konstant är mentalt närvarande och presterar fysiskt.

En normal kroppstemperatur varierar mellan 35-38 grader, våra kroppar påverkas dels av tekniska system för värme och kyla i fastigheten, men även luftens rörelse och fuktighet. Vilka kläder du bär och hur mycket du rör dig under dagen har också stor inverkan.

Sist men inte minst, temperaturen på ditt kontor är en del av din arbetsmiljö, om temperaturen under eller överskrider ovan, ta upp det med din närmsta chef eller HR-person.

Skriv en kommentar

Lämna gärna en kommentar

Värmepumpen.nu
Logo
Shopping cart