Vilken värmepump ska man välja?

Olika typer av värmepumpar

De flesta är nog, om än ytligt, bekanta med vad en värmepump är och vad dess huvudsakliga syfte är – att generera värme. Det finns dock flera olika typer av värmepumpar som har sina specifika för- och nackdelar. Genom den här texten kan man lära sig mer om bergvärmepumpar, luftvärmepumpar och värmepannor samt vad respektive typ har för särskilda egenskaper. Läs mer om viktiga saker att tänka på innan du köper luftvärmepump.

Bergvärmepump

Det som främst skiljer bergvärmepumpen från andra pumptyper är energikällan den använder. Den använder sig nämligen av vattnet som finns nere i berggrunden för att generera värmen. Vattnet i berggrunden är vanligtvis väldigt kallt – ca 4-gradigt vatten är det som bergvärmepumpar använder sig av för att generera värmen till bostaden eller annan lokal.

Installationen av en bergvärmepump kan anses vara en något mer krävande process än vid installationer av andra pumptyper. För att bergvärmepumpen ska kunna komma åt vattnet i berggrunden krävs det nämligen att ett djupt hål borras.

Djupet som krävs varierar beroende på pumpens effekt och hur nära berget markytan är – dock brukar man vanligen räkna med att ett hål på mellan 80 och 200 meters djup är nödvändigt för att nå önskad effekt.

Elpannan – ett bra komplement

När det är riktigt kallt ute och luftvärmepumpen inte klarar av att generera värme till sin fulla effekt, (eller bara när väldigt många tar långa, varma duschar precis efter varandra) är elpannan ett passande komplement till den primära värmeanläggningen.

Elpannor är, i likhet med luft-vattenvärmepumpen och bergvärmepumpen, ett vattenburet värmesystem. Den håller huset behagligt varmt genom att hetta upp vatten och pumpa ut det till husets radiatorer, precis som de tidigare nämnda värmepumparna.

Den största skillnaden kan höras i namnet – elpannan går på el, helt enkelt. Fördelar med elpannan är att den är förhållandevis lätt att installera, samt att den tar lite plats. Skaffar man dock en elpanna som dessutom har en varmvattenberedare, kräver den mer utrymme.

Källor och extern information:
Villaägarna.se är en informativ tjänst med information om bland annat värmepumpar.

Skriv en kommentar

Lämna gärna en kommentar

Värmepumpen.nu
Logo
Shopping cart